Ποιές είναι οι προϋποθέσεις;

    Ελάχιστο όριο ηλικίας τα δεκαοκτώ (18) έτη

    Αυτοκίνητο έως εννέα (9) θέσεις μαζί με του οδηγού και φορτηγού έως 3.500kg. Επιτρέπεται να σύρει ρυμουλκόμενο μάζας έως 750kg.

Δικαιολογητικά

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑ

  Τέσσερεις (4) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή Φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

  Α.Μ.Κ.Α

  Α.Φ.Μ

  Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και παθολόγου

 Ηλεκτρονικό παράβολο 50€ με κωδικό 0021 (εδώ)

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028 (εδώ)

 Ηλεκτρονικό παράβολο 18€ με κωδικό 0061 (εδώ)

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037 (εδώ)

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038 (εδώ)

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Θεωρητικά μαθήματα : Είκοσι μία (21) ώρες

Πρακτικά μαθήματα : Είκοσι πέντε (25) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45΄) λεπτά

ΕΧΩ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή Φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Ηλεκτρονικό παράβολο 27,02€ με κωδικό 0062 (εδώ)

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028 (εδώ)

 Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038 (εδώ)

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη Υποχρεωτική Εκπαίδευση:

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45΄) λεπτά