Π.Ε.Ι. ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 Υποχρέωση για εξετάσεις έχουν οι κάτοχοι D που το απόκτησαν μετά τις 10/9/2008  

   Υποχρέωση για εξετάσεις έχουν οι κάτοχοι C που το απόκτησαν μετά τις 10/9/2009

✓   Μέγιστη ισχύς τα πέντε (5) έτη

Δικαιολογητικά

  Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

  Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

Φωτοτυπία άδειας οδήγησης (ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ)

  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

  Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

 Ηλεκτρονικό παράβολο 20€ με κωδικό 0026

 Ηλεκτρονικό παράβολο 20€ με κωδικό 0027

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.