Η Σχολή Οδηγών ΒeepBeep, από το 2008 έως σήμερα, έχει ως στόχο όχι μόνο την απόκτηση του διπλώματος αλλά και την άρτια εκπαίδευση στα οχήματα όλων των κατηγοριών.

Στη Σχολή μας διαθέτουμε κέντρο θεωρητικής εκπαίδευσης εξοπλισμένο με τα κατάλληλα μέσα για την κατανόηση του Κ.Ο.Κ. και την επιτυχία στις θεωρητικές εξετάσεις του υπουργείου, πράγμα που σημαίνει ότι ο μαθητής είναι έτοιμος να ξεκινήσει τα πρακτικά μαθήματα και βήμα-βήμα να εφαρμόζει και στην πράξη όλα αυτά που έχει διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο.

Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται σε διάφορες κυκλοφοριακές συνθήκες και σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας π.χ. εθνική οδό, κέντρο, εκκίνηση σε ανήφορο, κυκλικός κόμβος (πλατεία) και όχι μόνο πέριξ της περιοχής των εξετάσεων.