Μαθήματα με αυτόματο

 

Στη Σχολή μας διαθέτουμε αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για την πρακτική εκπαίδευση και εξέταση των υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι έχουν ως στόχο την απόκτηση ενός αυτόματου οχήματος για να οδηγούν.

Έτσι, απολαμβάνουν τις ανέσεις που προσφέρει η εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία έχει κατακλίσει την αγορά με αυτόματα οχήματα, και απαλλάσονται από τον συμπλέκτη, τις αλλαγές ταχυτήτων, και το άγχος του σβησίματος. 

Τέλος, τα δικαιολογητικά, οι προυποθέσεις, και οι ελάχιστες ώρες εκπαίδευσης, δεν έχουν καμία διαφορά από αυτές του μηχανικού κιβωτίου (με συμπλέκτη), και θα τις δείτε παρακάτω.    

Δικαιολογητικά

 Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

  Α.Μ.Κ.Α

  Α.Φ.Μ και Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. σε περίπτωση που έχετε δύο ονόματα

  Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Ηλεκτρονικό παράβολο 60€ με κωδικό 0020

Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

Ηλεκτρονικό παράβολο 18€ με κωδικό 0061

Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037

Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση

Θεωρητικά μαθήματα : Είκοσι μία (21) ώρες

Πρακτικά μαθήματα : Είκοσι πέντε (25) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά

Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου

Φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής

  Α.Μ.Κ.Α

  Α.Φ.Μ και Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. σε περίπτωση που έχετε δύο ονόματα

  Πιστοποιητικό Οφθαλμίατρου και Παθολόγου

✓  Υπεύθυνες δηλώσεις συναίνεσης από γονείς 

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Ηλεκτρονικό παράβολο 60€ με κωδικό 0020

Ηλεκτρονικό παράβολο 30€ με κωδικό 0028

Ηλεκτρονικό παράβολο 18€ με κωδικό 0061

Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2037

Ηλεκτρονικό παράβολο 15€ με κωδικό 2038

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παράβολων.

Ελάχιστη υποχρεωτική εκπαίδευση

Θεωρητικά μαθήματα : Είκοσι μία (21) ώρες

Πρακτικά μαθήματα : Είκοσι πέντε (25) ώρες

Η διδακτική ώρα είναι ίση με σαράντα πέντε (45′) λεπτά